Náš tím

Mgr. Roland Cagáň

Odborný garant, psychológ a psychoterapeut, zameranie – individuálna a párová terapia, poradenstvo, supervízia, absolvent a lektor Geštalt psychoterapie na Slovensku, v Čechách aj zahraničí. Absolvent psychológie v roku 1997, v súkromnej praxi od roku 2009. Dlhodobé výcviky - Geštalt psychoterapia, Systemické koštelácie, EFT (Emotion focused therapy), Terapia partnerského vzťahu. Krátkodobé - proces orientovaná psychológia, KIP, hypnóza a iné.

PhDr. Hana Šišková

Psychologička a terapeutka pod supervíziou, zameranie – individuálna a párová terapia. Vzdeláva sa v procesorientovanej psychológii a facilitácii. Vo svojich postupoch využíva koučing, v ktorom získala medzinárodnú akreditáciu ICF. Je nadšenkyňou spolupráce s koňmi v osobnom rozvoji a zážitkovom vzdelávaní. Má skúsenosti z práce na ženskom psychiatrickom oddelení a mnohoročnú prax na pozíciách v marketingu a manažmente.

Mgr. Alžbeta Krištienová

Psychologička a terapeutka pod supervíziou, frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v integratívnej gestalt psychoterapii. Absolventka krátkodobého výcviku v kariérovom poradenstve. Pracovala so závislými pacientmi na psychiatrickom oddelení a taktiež v resocializačnom zariadení pre mladistvých klientov. Ako dobrovoľníčka v minulosti pôsobila v nízkoprahovom klube pre mládež IPčko. Má prax na viacerých HR pozíciách

Mgr. Petra Belešová

Klinická psychologička a psychoterapeutka. Prax: Psychiatrickej liečebňa Veľké Leváre so skupinou závislých pacientov, Centrum poradensko psychologických služieb, Psychiatrická klinika UNB Staré mesto, od 2012 Klinika detskej psychiatrie, 013-2017 - Denný stacionár SPIRARE Vzdelanie: Špecializačné štúdium Klinickej psychológie, mnohé kurzy ohľadom diagnostiky a terapie. Dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii SIPP. Certifikát pre vykonávanie psychoterapie a zápis do zoznamu psychoterapeutov SIVP.