Náš tím

Mgr. Roland Cagáň

Odborný garant, psychológ a psychoterapeut, zameranie – individuálna a párová terapia, poradenstvo, supervízia, absolvent a lektor Geštalt psychoterapie na Slovensku, v Čechách aj zahraničí. Absolvent psychológie v roku 1997, v súkromnej praxi od roku 2009. Dlhodobé výcviky - Geštalt psychoterapia, Systemické koštelácie, EFT (Emotion focused therapy), Terapia partnerského vzťahu. Krátkodobé - proces orientovaná psychológia, KIP, hypnóza a iné.

PhDr. Hana Šišková

Psychologička a terapeutka pod supervíziou, zameranie – individuálna a párová terapia. Vzdeláva sa v procesorientovanej psychológii a facilitácii. Vo svojich postupoch využíva koučing, v ktorom získala medzinárodnú akreditáciu ICF. Je nadšenkyňou spolupráce s koňmi v osobnom rozvoji a zážitkovom vzdelávaní. Má skúsenosti z práce na ženskom psychiatrickom oddelení a mnohoročnú prax na pozíciách v marketingu a manažmente.

Mgr. Alžbeta Krištienová

Psychologička a terapeutka pod supervíziou, frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v integratívnej gestalt psychoterapii. Absolventka krátkodobého výcviku v kariérovom poradenstve. Pracovala so závislými pacientmi na psychiatrickom oddelení a taktiež v resocializačnom zariadení pre mladistvých klientov. Ako dobrovoľníčka v minulosti pôsobila v nízkoprahovom klube pre mládež IPčko. Má prax na viacerých HR pozíciách

Mgr. Andrej Jeleník

Psychológ a terapeut, zameranie – individuálna terapia, individuálny tréning mindfulness a zvládania stresu či náročných emócií. Pracoval v zdravotníctve (dlhodobá prax v dennom psychiatrickom stacionári, 3 roky na psychosomatickej klinike), školstve aj v biznis sfére (soft skills tréningy). Je certifikovaný lektor viacerých mindfulness programov, absolvent dlhodobého výcviku v proces orientovanej psychoterapii a množstva ďalších krátkodobých kurzov a výcvikov (napr Compassion Focused therapy, Emotion Focused therapy, Focusing, Práca s telom atď.)